Rebecka L Manzuoli

En drömmare! Min inre värld drar åt magisk vacker och rå saga. När jag ska skildra den konkreta verkligheten kan det hända att den färgas av en inre

verklighet med existentiella toner.. Jag drar mig inte för att dyka ner i det tyngsta – därför måste jag ibland tänka på att lätta upp så att bilden inte blir

för tung att ta till sig.

Jag har precis börjat teckna på ett eget projekt – en grafisk berättelse som handlar bl.a om havsnymfer och onda fabriksägarinnor.

Frihet! Från början friheten att vara den jag `är´då jag är högsensitiv med add och har erfarenhet av utanförskap.

Som lärare har jag insett att frågan om att skapa trygg inkludering är den viktigaste för mig. Därför försöker jag vara öppen och lyssna in varje

människa jag möter med ödmjukhet inför att jag aldrig vet vad den personen har erfarit eller behöver.

Efter bästa förmåga försöker jag tänka på representationen i mina bilder. Samtidigt är jag medveten om att mitt egna priviligerade perspektiv är det enda jag säkert kan veta något om.

Då jag är filmutbildad är min specialitet att iscensätta bildrummet med hjälp av alla bildens element (som komposition, form, färg, kontrast o.s.v) för att få fram precis det speciella uttrycket jag vill ha.

Förutom livet självt så är det måleri ur konsthistorien, film gärna från 30, 50 eller 80-talet och uttrycksfulla queeriga konstnärer och tecknare såsom t.ex. Ryan Heshka.

Idéprocessen är härlig där allt är möjligt men också det som tar mest energi. Att jobba med själva hantverket är sedan som en avkopplande belöning.

Jag gillar båda!

Kanske att jag är öppen och flexibel i idéfasen. Utifrån syfte och målgrupp prövar jag mig fram i samspel med uppdragsgivaren för att hitta en passande

idé och stämning. Jag nöjer mig inte förrän det känns rätt.

Jag har inget minne av någon `början´utan har alltid hållit på. Som barn använde jag nog tecknandet som en tröst.

För försäljning av verk, original samt frågor om teknik eller övrigt vänligen kontakta konstnären på info@femart.se