Gör du samhällsreflekterande konst?

Vill du bli medlem i Femart?

Femart är ett partipolitisk- och religiöst obundet nätverk av konstnärer som hjälper varandra på olika sätt. Vi arbetar aktivt med att upplysa om och diskutera samhällsfrågor av alla slag. Vi står för medmänsklighet, jämställdhet och mångfald. Vi står också för en tro på att det går att förändra världen i positiv riktning. I konsten utgår vi ifrån att alla kan påverka. Femart styrs med demokrati, insyn och öppenhet av en operativ grupp där varje medlem har möjlighet att vara med.

Vi frågar istället för att döma och lär oss av våra misstag istället för att begränsa oss. Vi stöttar varandra istället för att konkurrera.

Ansök och läs våra medlemskrav via Femarts ansökningsformulär nedan.

Intagning sker 1-2 gånger/år. Nästa gång Femart går igenom ansökningar är i februari 2021.
Vi ser fram emot din ansökan!