Gör du samhällsreflekterande konst?

Vill du bli medlem i Femart?

Femart är en partipolitisk- och religiöst obunden agentur som står för alla människors lika värde. I Femart jobbar vi aktivt med att upplysa om och diskutera samhällsfrågor av alla slag. Vi står för medmänsklighet, jämställdhet och mångfald. Vi står också för en tro på att det går att förändra världen i positiv riktning. I konsten utgår vi ifrån att alla kan påverka. Femart styrs med demokrati, insyn och öppenhet.

Vi frågar istället för att döma och lär oss av våra misstag istället för att begränsa oss. Vi stöttar varandra istället för att konkurrera.

Ansök och läs våra medlemskrav via Femarts ansökningsformulär nedan. Bifoga 7 bilder till info@femart.se i samband med din ansökan.

Intagning sker 2 gånger/år. Nästa tillfälle Femart går igenom ansökningar är augusti 2019.
Vi ser fram emot din ansökan!