Anna Rebecca Gustafsson

Vem är ditt konstnärsdu?
Jag skapar oftast normkritisk konst utifrån det jag berörs av.

Finns det någon fråga du brinner extra för?
Lika rättigheter oavsett olika sociala faktorer. Jag tror på representation och för mig är det viktigt att alla får utrymme (särskilt de som är underrepresenterade).

Har du någon specialitet?
Mixed art, tusch, akvarell.

Vad heter du på sociala medier?
@a.r.g.konst på Instagram och @arg på Facebook.

Vilken del av den skapande arbetsprocessen gillar du bäst?
Jag älskar att utmana mig själv och att följa skapandeprocessen från början till slut.

Vad har du gjort tidigare?
Genom Bild- och Formprogrammet fick jag grundläggande kunskap kring olika former av konst och skapande. Genom animationsutbildningen på Diagonal Akademin fick jag kunskap kring animation och animerande. Genom förskollärarutbildningen på LiU har jag fått en djupare bild av det sociala samhället. Jag har fått en djupare förståelse för hur samhället påverkar olika individer och hur olika individer blir bemötta genom olika sociala faktorer (som genus, klass, etnicitet, ålder, funktionsvariation).

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?
Jag är en person som kommer låta kunden vara delaktig hela vägen.

Har du någon hemlig talang?
Jag är mångsidig och anpassningsbar i skapandet.

Intresserad utav personligt bruk av våra medlemmars konst?
För försäljning av verk, original samt frågor om teknik eller övrigt vänligen kontakta konstnären på argkonstcontact@gmail.com

© Anna Rebecca Gustafsson